PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Reklame Allerlei kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Reklame Allerlei, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Reklame Allerlei verstrekt. R eklame Allerlei kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw naam of bedrijfsnaam – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres

WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG HEBBEN
Reklame Allerlei verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen daar om verzoekt, en/of nemen als u om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG REKLAME ALLERLEI UW GEGEVENS BEWAART
Reklame Allerlei bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Reklame Allerlei verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBSITEBEZOEK
De website van Reklame Allerlei maakt geen gebruik van Google tracker/Analytics die bezoekersverkeer registreert.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar willem.theunissen@outlook.com Reklame Allerlei zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

WAAR WORDEN COOKIES OPGESLAGEN?
Cookies worden door browsers – zoals Chrome, Safari, Firefox of Internet Explorer – opgeslagen op je eigen computer. Het verschilt per browser waar de cookies staan. Cookies worden nooit opslagen op internet en kunnen alleen worden gelezen door de websites (of advertentie-netwerken) die ze geplaatst hebben. De gegevens zijn anoniem: er wordt niet achterhaald wie je bent of waar je woont. Je kunt cookies zien als een inbreuk op de privacy, omdat er ongevraagd gegevens worden verzameld, maar ze zijn niet gevaarlijk.

WAT GEBEURT ER ALS IK COOKIES WEGGOOI?
Dan zullen de websites die cookies gebruiken ze opnieuw aanmaken. Bij websites waar je eerder bent geweest krijgt je weer een melding waarin toestemming gevraagd wordt voor het plaatsen van cookies. Bij websites waar je automatisch werd herkent zul je opnieuw je (inlog) gegevens moeten invullen.

BEVEILIGEN
Reklame Allerlei neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maat regelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en o ngeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Reklame Allerlei maakt gebruik van een betrouwbaar te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde SSL Certificaat om h anden vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Reklame Allerlei v erzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met:

Reklame Allerlei Postadres :
Chopinstraat 57 6904 JB Zevenaar
KvK : 09145601

U wilt mij bellen of mailen
T.:  0316 34 40 12
M.: 06 45 18 03 61